Onderzoek WODC naar toezicht door Inspectie Justitie en Veiligheid bij toenemende maatschappelijke complexiteit

De Inspectie Justitie en Veiligheid investeert continu in haar eigen lerend vermogen om zo de effectiviteit van haar toezicht te vergroten. De Inspectie JenV heeft het WODC verzocht om na te gaan hoe ze haar eigen toezicht te midden van toenemende maatschappelijke complexiteit verder kan ontwikkelen. De uitkomsten van het WODC-onderzoek ziet de Inspectie als steun voor haar reeds ingezette koers van 2021-2024. De Inspectie JenV neemt de aanbevelingen van het WODC dan ook mee om de reeds ingezette koers verder vorm te  geven.