Organisatiestructuur

De inspecteur-generaal van de Inspectie Justitie en Veiligheid leidt de Inspectie. De aansturing van de onderzoeken is verdeeld over drie directies. In de directie Rechtsbescherming en Executie zijn de onderwerpen jeugd en sanctietoepassing samengebracht. Onderzoeken op het gebied van de politie en nationale veiligheid worden uitgevoerd in de directie Politie en Crisisbeheersing. Tot slot vormen de toezichtsgebieden migratie, cyber en security samen één directie. Daarnaast is er een directeur Strategie, Kwaliteit en Bedrijfsvoering verantwoordelijk voor de strategische en juridische advisering, communicatie, kwaliteitsmanagement en ondersteuning van de Inspectie.

Organogram van het managementteam van de Inspectie Justitie en Veiligheid.

Beeld: Inspectie JenV

Meer informatie