Organisatiestructuur

De inspecteur-generaal  van de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) leidt de Inspectie. De aansturing van de onderzoeken is verdeeld over twee directeuren. Het hoofd van het stafbureau is verantwoordelijk voor de praktische ondersteuning van het management en de inspecteurs.

Inspecteur-generaal van de Inspectie Justitie en Veiligheid

De inspecteur-generaal van de Inspectie Justitie en Veiligheid, Gertjan Bos, is verantwoordelijk voor de resultaten, producten en de bedrijfsvoering van de Inspectie. Hij legt verantwoording af aan de bewindspersonen.

""

Organogram MT-leden Inspectie Justitie en Veiligheid

Directeuren

De operationele taken van de Inspectie JenV zijn per thema geclusterd in toezichtgebieden van min of meer gelijke omvang en zwaarte. Directeur en plaatsvervangend inspecteur-generaal Ewald Riks stuurt inspecteurs aan die onderzoek doen op het terrein van de politie en nationale veiligheid.
Directeur Kees Möhring wordt wegens ziekte waargenomen door Frank Candel. Hij stuurt inspecteurs aan die onderzoek doen op het terrein van migratie, sanctietoepassing en jeugd.

Hoofd Stafbureau

Het hoofd van het Stafbureau a.i., Liesbeth Spoelstra, is verantwoordelijk voor adequate ondersteuning van de inspecteurs en het managementteam, zodat die hun werk goed en professioneel kunnen uitvoeren. Daarbij gaat het zowel om de PIOFACH-taken (Personeel, Inkoop, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting) als om beleidsadvisering en juridische ondersteuning.

Meer informatie