Organisatiestructuur

De inspecteur-generaal van de Inspectie Justitie en Veiligheid leidt de Inspectie. De aansturing van de onderzoeken is verdeeld over twee directies: de directie Beschermen, Straffen en Handhaving en de directie Politie, Security en Crisisbeheersing. Daarnaast is er een directeur Strategie, Kwaliteit en Bedrijfsvoering verantwoordelijk voor de strategische en juridische advisering, communicatie, kwaliteitsmanagement en ondersteuning van de Inspectie.

Organogram van het managementteam van de Inspectie Justitie en Veiligheid.

Beeld: Inspectie JenV

Meer informatie