Organisatiestructuur

De inspecteur-generaal van de Inspectie Justitie en Veiligheid leidt de Inspectie. De aansturing van de onderzoeken is verdeeld over drie hoofdinspecteurs toezicht. Daarnaast is er een directeur Strategie, Kwaliteit en Bedrijfsvoering verantwoordelijk voor de strategische en juridische advisering, communicatie, kwaliteitsmanagement en ondersteuning van de Inspectie.

""

Organogram Inspectie Justitie en Veiligheid

Meer informatie