Toezicht

Veel mensen en organisaties dragen hun steentje bij aan een veilig en rechtvaardig Nederland. Denk aan de politieagent die op straat surveilleert, de brandweerman die blust, de gevangenisbewaarder die een gedetineerde begeleidt of de marechaussee die een vreemdeling uitzet. Zij moeten zich bij hun werk houden aan afspraken en regels. De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) kijkt of betrokkenen dit ook doen en of hun manier van werken inderdaad bijdraagt aan een veilig en rechtvaardig Nederland. De Inspectie JenV laat dit aan betrokkenen zien, waaronder de verantwoordelijk minister of staatssecretaris. Zodat zij weten wat goed gaat en waar en hoe het beter kan.

De kern van toezicht door de Inspectie Veiligheid en Justitie richt zich op het verzamelen van informatie, vervolgens het analyseren en beoordelen en tot slot het openbaar maken en het communiceren van conclusies en aanbevelingen. De kernvraag van onderzoek is: gebeurt iets volgens de afspraken/regels en heeft dit het gewenste resultaat?

Schematische weergave van de kern van toezicht

De kern van toezicht door de Inspectie Justitie en Veiligheid richt zich op het verzamelen van informatie, vervolgens het analyseren en beoordelen en tot slot het openbaar maken en het communiceren van conclusies en aanbevelingen. De kernvraag van onderzoek is: gebeurt iets volgens de afspraken/regels en heeft dit het gewenste resultaat?

Incidenten onderzoek door de Inspectie Justitie en Veiligheid

Regels en het toezicht op de naleving van deze regels kunnen ongelukken en rampen niet altijd voorkomen. Doet zich een incident voor, dan kan de Inspectie JenV naar aanleiding hiervan een onderzoek starten. Zoals de stroomstoring in Noord-Holland op 27 maart 2015, het onderzoek naar
de nekklem naar aanleiding van het overlijden van de heer Henriquez na zijn aanhouding in het Haagse Zuiderpark in de zomer van 2015. En het Incidentonderzoek Udo D., naar aanleiding van een zeer ernstig geweldsdelict gepleegd door Udo D. op 19 oktober 2015, waarbij een vrouw werd gedood en een andere vrouw werd verwond. Bij incidenten kijkt de Inspectie JenV hoe de professionals (meestal de hulpdiensten) het voorval hebben afgehandeld. Ook zoekt de Inspectie uit waar iets is misgegaan, zodat  dit in de toekomst niet weer gebeurt.