Beleidsreactie minister op onderzoeken naar de Raad voor de Kinderbescherming

De Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: de inspecties) hebben praktijkonderzoek gedaan naar de risico’s voor kinderen die wachten op onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). Ook hebben de inspecties onderzoek gedaan naar de toezichthoudende taak van de RvdK op de jeugdreclassering. In deze brief gericht aan de Tweede Kamer geeft de minister zijn beleidsreactie.