Toeslagenaffaire en jeugdbescherming

De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt, in samenwerking met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, of het falen van de overheid in de toeslagenaffaire doorwerkte in de jeugdbescherming. Zij gaan na of de jeugdbescherming anders is omgegaan met gezinnen die zijn gedupeerd door de toeslagenaffaire dan met andere gezinnen.

Onderzoeksprogramma

Op 15 maart 2022 gaf de Inspectie een technische briefing over het onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd naar aanleiding van de motie uithuisplaatsingen (video) bij de commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer.