Incidenten burgerluchtvaart

De veiligheid van de burgerluchtvaart in Nederland is een belangrijke taak van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Taak Inspectie Justitie en Veiligheid

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zorgt voor de beveiliging van de burgerluchtvaart. Wanneer zich op dit terrein een grootschalig incident voordoet, dan heeft de Inspectie Justitie en Veiligheid de taak om hier indien nodig onafhankelijk onderzoek naar te doen.