Sanctietoepassing

Bij de uitvoering van straffen en maatregelen spelen verschillende organisaties een rol, zoals: gevangenissen, forensisch psychiatrische centra en de reclassering. De Inspectie Justitie en Veiligheid houdt toezicht op dit deel van de justitieketen: de sanctietoepassing.

Toetsingskaders

Hoe houdt de Inspectie Justitie en Veiligheid toezicht op de sanctietoepassing? Wat zijn de normen waaraan inrichtingen en instellingen getoetst worden? De antwoorden op dit soort vragen staan in de toetsingskaders.