Nationaal Preventie Mechanisme (NPM)

Nederland vindt dat mensen wiens vrijheid (deels) is ontnomen, niet vernederend of mensonterend mogen worden behandeld. Het gaat dan om mensen in de gevangenis of om mensen die door ziekte zichzelf of anderen kunnen beschadigen en daarom in hun vrijheid zijn beperkt. De Nederlandse regering heeft in dit kader het VN-Verdrag getekend tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing. Dit VN-Verdrag heet officieel het Optional Protocol to the Convention Against Torture (OPCAT). Een onafhankelijk Nationaal Preventie Mechanisme (NPM) moet foltering binnen de landsgrenzen voorkomen.

Dit werd tot 2024 gecontroleerd door een netwerk van daartoe bevoegde organisaties waaronder de Inspectie JenV. Bij haar lag ook de coördinatie van het NPM-netwerk. Vanaf 2024 is het College voor Rechten van de Mens aangewezen als NPM.