Security

Binnen haar toezichtsdomein Security richt de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV)  zich op twee thema’s: Contraterrorisme, Extremisme en Radicalisering (CTER) en het stelsel bewaken en beveiligen. Bij beide thema’s focust zij haar toezicht op de kwaliteit van de taakuitvoering door betrokken organisaties.

CTER

Extremisme en terrorisme vormen één van de grootste bedreigingen voor onze nationale veiligheid. Om de nationale veiligheid en de democratische rechtsorde te beschermen, richt Nederland zich op het voorkomen en aanpakken van terrorisme, extremisme en radicalisering. Bij deze aanpak zijn veel verschillende overheidsorganisaties betrokken, zoals de politie, de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), inlichtingen- en veiligheidsdiensten, gemeenten en lokale professionals (zoals jeugdwerkers). Met haar toezicht wil de Inspectie JenV bijdragen aan onder andere de bescherming van de maatschappij tegen terrorisme, extremisme en radicalisering en de bescherming van grondrechten van burgers.

Het stelsel

Het stelsel bewaken en beveiligen heeft als doel om personen, objecten en diensten te beschermen en (terroristische) aanslagen op deze personen, objecten en diensten te voorkomen. Bij (be)dreigingen kan de Nederlandse overheid beschermende maatregelen inzetten. In het stelsel werken diverse organisaties samen om deze beveiliging te realiseren, zoals het Openbaar Ministerie, de politie, de Koninklijke Marechaussee, inlichtingen- en veiligheidsdiensten, lokale overheden en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Gezamenlijk zorgen zij ervoor dat personen, objecten en diensten zo normaal mogelijk kunnen functioneren ondanks de dreiging die op hen gericht is. De Inspectie JenV wil met haar toezicht bijdragen aan een goed functioneren van het stelsel bewaken en beveiligen en richt zich op de manier waarop betrokken organisaties hun werk uitvoeren.