Wietexperiment

Op 1 juli 2020 zijn de Wet Experiment Gesloten Coffeeshopketen (EGC), het Besluit Gesloten Coffeeshopketen en de Regeling Gesloten Coffeeshopketen (hierna: het wietexperiment) in werking getreden. De productie en toelevering van hennep aan coffeeshops is nu illegaal, terwijl de overheid de verkoop gedoogt. Doel van het experiment is om te kijken of en hoe telers legaal geproduceerde en op kwaliteit gecontroleerde hennep of hasjiesj aan coffeeshops kunnen leveren en de coffeeshops uitsluitend legaal geproduceerde producten verkopen.

In de praktijk betekent dit dat aangewezen telers legaal hennep of hasjiesj en daarvan afgeleide producten (zoals voorgedraaide joint of spacecake) produceren, dat zij uitsluitend leveren aan coffeeshops die in de deelnemende gemeenten zijn toegestaan en dat de coffeeshops alleen legaal geproduceerde hennep(producten) verkopen. De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) ziet toe op de geslotenheid van deze keten. 
Dit betekent dat er geen cannabis uit het illegale circuit het experiment in komt en geen cannabis vanuit het experiment wordt verwerkt of verkocht buiten het experiment zodat, zoals de wet zegt, de keten dan gesloten blijft.

De Inspectie JenV bekijkt of telers zich aan de regels houden als het gaat om de naleving van de eisen rondom onder meer registratie van hennep(producten), beveiliging van de teeltlocaties, afvalverwerking en het transport naar de coffeeshops zodat de keten gesloten blijft. De Inspectie JenV heeft ook een toezichthoudende rol als het gaat om eisen die gelden voor coffeeshophouders. De Inspectie JenV werkt in dit experiment met andere partijen samen.

Andere betrokken partijen bij naleving

Naast de Inspectie JenV houden ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de burgemeesters van de deelnemende coffeeshopgemeenten toezicht op de normen die voortvloeien uit de regelgeving EGC. Politie en Openbaar Ministerie (OM) zijn verantwoordelijk voor het opsporen en vervolgen van strafbare feiten. De bevoegdheden van en samenwerking tussen de Inspectie JenV, de NVWA, de burgemeesters van de deelnemende gemeenten en politie/OM, inclusief de informatie-uitwisseling tussen deze partijen, zijn uitgewerkt in het Toezichts- en Handhavingsarrangement EGC. Zo houdt de NVWA toezicht op de kwaliteit van de hennepproducten. 

Verschillende fases wietexperiment

Het experiment kent 5 fasen: de voorbereidingsfase, aanloopfaseovergangsfase, experimenteerfase en de afbouwfase. Momenteel bevindt het experiment zich in de overgangsfase.

Meer informatie: