Afbouwfase

Na afloop van de experimentfase start de afbouwfase. In deze fase wordt langzaam teruggekeerd naar de situatie zoals die bestond voordat het experiment gesloten coffeeshopketen aanving.

Op basis van de evaluatie vindt besluitvorming plaats over het vervolg van het experiment en de situatie daarna. Het kabinet kan op basis van de evaluatie besluiten het experiment met (maximaal) 1,5 jaar te verlengen.

De afbouwfase is bedoeld als overgang tussen het einde van het experiment en het opnieuw van toepassing worden van de huidige wet- en regelgeving (Opiumwet en gedoogbeleid), tenzij het kabinet anders besluit.