Experimenteerfase

Na afloop van de overgangsfase begint de experimenteerfase. Door de inspectiebezoeken in de voorbereidingsfase, weet de inspectie hoe telers hun hennep(producten) produceren.

Op basis van dit beeld boordeelt de Inspectie JenV in de experimenteerfase of het produceren, administreren en transporteren plaatsvindt conform de regelgeving. Het gaat dan onder meer om:

  • Komt de wijze van productie overeen met de gecommuniceerde opzet; 
  • Is de veiligheid van product en medewerkers voldoende geborgd; 
  • Worden in het productieproces alle vereiste data in het registratiesysteem/ Track & Trace vastgelegd; 
  • Vindt de overdracht van bestelde producten aan de (gecertificeerde) vervoerder plaats conform de daarvoor vastgelegde procedure en vervoert deze de bestelling binnen 96 uur naar de afnemende coffeeshop?

De Inspectie JenV kan de telers hiervoor aangekondigd of onaangekondigd bezoeken. Wanneer de Inspectie een overtreding van de regelgeving constateert, kan zij handhavend optreden.

Bij de coffeeshops checkt de Inspectie JenV alleen, of samen met gemeenten, de geslotenheid van de keten door onder meer na te gaan of:

  • Alle ontvangen goederen ingeboekt zijn in het Track & Trace-systemen en zijn opgenomen in de administratie;
  • De aanwezige handelsvoorraad, zowel administratief als feitelijk, volledig te herleiden is tot een teler die meedoet aan het experiment.

Bij de coffeeshops zullen in de experimenteerfase regelmatig (on)aangekondigde checks plaatsvinden om de integriteit en consistentie van handelen te beoordelen. De bevoegdheid om handhavend op te treden bij overtredingen die worden begaan door coffeeshophouders ligt bij de burgemeesters van de coffeeshopgemeenten, niet bij de Inspectie JenV. Informatie over mogelijke onregelmatigheden deelt de Inspectie JenV met de betrokken gemeente.

Meer informatie: