Overgangsfase

In de overgangsfase is het de bedoeling dat coffeeshops hun illegale assortiment vervangen door het legale en dat klanten aan het nieuwe aanbod kunnen wennen. Hiervoor is een periode van zes weken beschikbaar. In deze periode richt de Inspectie JenV haar toezicht ook op de coffeeshops en werkt hierbij nauw samen met toezichthouders van de gemeenten.

In deze fase houden de toezichthouders vinger aan de pols of de coffeeshops voldoende zijn ingericht op het gesloten houden van de keten. Bijvoorbeeld door na te gaan hoe de opslag en registratie van de hennep(producten) of hasjiesj is ingericht, of de zogenaamde Track & Trace-apparatuur beschikbaar is, functioneert en wordt toegepast. Verder bekijkt de Inspectie JenV hoe de coffeeshops omgaan met proefverpakkingen en afval en hoe zij hun verkopen en retouren administreren. De Inspectie JenV werkt hierbij samen met gemeentelijke toezichthouders. 

De Inspectie JenV is niet bevoegd om in de coffeeshops handhavend op te treden. Zij zal de gemeentelijke handhavers wel informeren over door haar aangetroffen onregelmatigheden. Het is aan de burgemeester van de coffeeshopgemeente om handhavende maatregelen te treffen.