Toezicht op coffeeshops

Volgens de regels van het experiment mogen aangewezen telers legaal hennep of hasjiesj produceren voor coffeeshops die in de deelnemende gemeenten zijn toegestaan. Deze coffeeshops mogen alleen die hennep of hasjiesj verkopen. De Inspectie JenV controleert de geslotenheid vanaf de teelt bij de aangewezen teler tot en met de verkoop door coffeeshophouders aan de klant.

De Inspectie JenV is niet bevoegd om te handhaven ten aanzien van coffeeshops.  Zij kan haar bevindingen over de coffeeshops, voor zover nodig voor het toezicht, wel delen met de andere partners zoals de gemeenten en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Overgangsfase voor coffeeshophouders

In de overgangsfase moeten coffeeshops hun illegale assortiment vervangen door het legale. Hun klanten kunnen in die periode aan het nieuwe aanbod wennen. Hiervoor is een periode van drie maanden beschikbaar. In deze periode richt de Inspectie JenV haar toezicht ook op de coffeeshops en werkt hierbij nauw samen met toezichthouders van de gemeenten.

Deze inzet is gericht op de uitleg over de manier van toezicht en de gevolgen als men zich niet aan de regels houdt. De toezichthouders gaan na of de coffeeshops voldoende zijn ingericht op het gesloten houden van de keten. Bijvoorbeeld door te kijken hoe de opslag en registratie van de hennep of hasjiesj is ingericht, of de Track & Trace-apparatuur beschikbaar is, functioneert en wordt toegepast. 

Verder bekijkt de Inspectie JenV hoe de coffeeshops omgaan met proefverpakkingen en afval en hoe zij hun verkopen en retouren administreren. De Inspectie werkt hierbij samen met gemeenten.

De Inspectie JenV informeert de gemeentelijke handhavers bij aangetroffen onregelmatigheden. De Inspectie JenV is niet bevoegd om zelf handhavend op te treden in de coffeeshops. Het is aan de burgemeester van de coffeeshopgemeente om handhavende maatregelen te treffen.

Experimenteerfase

In de experimenteerfase checkt de Inspectie JenV alleen, of samen met gemeenten, de geslotenheid van de keten door onder meer na te gaan of:

  • Alle ontvangen goederen ingeboekt zijn in het Track & Trace-systeem, en geadministreerd in de administratie;
  • De aanwezige handelsvoorraad, zowel administratief als feitelijk, volledig is te herleiden tot een participerende teler.

Bij de coffeeshops zullen in de experimenteerfase regelmatig (on)aangekondigde checks plaatsvinden om de integriteit en consistentie van handelen te beoordelen. De Inspectie JenV zal de gemeentelijke handhavers informeren  bij aangetroffen onregelmatigheden. Het is aan de burgemeester van de coffeeshopgemeente om handhavende maatregelen te treffen. 

Meer informatie: