Aanbiedingsbrief minister uitkomst inspectieonderzoek 'Politieoptreden in 'De zaak Bergen' in Hoorn

Aanbiedingsbrief van de minister met de uitkomst van het inspectieonderzoek over het politieoptreden in 'De zaak Bergen' in Hoorn. De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft haar bevindingen opgetekend in een brief aan de Korpschef.