Inspectie JenV: ‘politieonderzoek in zedenzaak Hoorn binnen de daarvoor gestelde termijn, maar kritische kanttekeningen’

Het politieonderzoek in een zedenzaak in Hoorn gebeurde binnen de daarvoor gestelde termijn, maar niet voortvarend. De politie heeft de verdachte van een poging tot verkrachting binnen de gestelde termijn opgespoord met daartoe opgeleide en gecertificeerde medewerkers. De Inspectie Justitie en Veiligheid plaatst echter kanttekeningen bij de wijze waarop de politie het onderzoek heeft uitgevoerd. Zo was de communicatie met het slachtoffer niet proactief en helder. Ook had het politieoptreden voortvarender mogen zijn. Dit schrijft de Inspectie in een brief aan de korpschef.

Aanleiding voor het onderzoek

Aanleiding voor het onderzoek was een zedenzaak in Hoorn, waarbij het slachtoffer vond dat de politie zich te weinig had ingespannen om de verdachte op te sporen. Zij verhaalde hoe zij zelf acties had ondernomen om achter de identiteit van de verdachte te komen. De zorgen die het slachtoffer heeft geuit en het beeld dat is ontstaan over het optreden van de politie in deze zaak, zijn voor de Inspectie aanleiding geweest om onderzoek te doen.

Kanttekeningen bij communicatie met slachtoffer en voortvarendheid politieoptreden

Slachtoffers van misdrijven kunnen een sterke behoefte hebben om op de hoogte te worden gehouden van de voortgang van politieonderzoek. De politie kan het gevoel versterken dat een zaak bij haar in goede handen is, door het slachtoffer centraal stellen en helder te communiceren. De Inspectie concludeert in dit geval dat de communicatie met het slachtoffer niet proactief en helder was. Ook duurde het relatief lang voordat de politie de aangifte opnam, beschikbare camerabeelden uitkeek, onderzoek deed naar de mobiele telefoon van het slachtoffer, referentiemateriaal afnam en rechercheerde op social media.

Aandacht voor verdere verbetering (opsporings)taak

Burgers mogen erop vertrouwen dat de politie -juist in geval van nood en bij opsporing van verdachten- zorgvuldig, tijdig en voortvarend optreedt. Daarom verwacht de Inspectie dat de politie de geplaatste kanttekeningen gebruikt voor verdere verbetering van haar (opsporings)taak. Hierover wil de Inspectie zo snel mogelijk door de politie worden geïnformeerd.

Beeld: ©Hollandse Hoogte