Opzet onderzoek bejegening van zedenslachtoffers aangepast

De Inspectie Justitie en Veiligheid voert een onderzoek uit naar de bejegening van slachtoffers in zedenzaken. Zij merkte gaandeweg dat het nodig was dit onderzoek anders in te richten. Daarom heeft zij haar plan van aanpak aangepast. De opzet is afgebakend voor een scherpere focus.

Centraal in het inspectieonderzoek staat hoe zedenrechercheurs de slachtoffers bejegenen en hoe zedenslachtoffers deze bejegening ervaren. De Inspectie spreekt hiertoe met zedenrechercheurs en met slachtoffers. Vanwege de rol die het Openbaar Ministerie (OM) heeft als leider van het opsporingsonderzoek, gaat de Inspectie ook met het OM in gesprek.

""
Beeld: ©Hollandse Hoogte