Brief Conclusie en aanbevelingen onderzoek opleiding persoonsbeveiliger

De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de opleiding tot persoonsbeveiliger en de aansluiting hiervan op de praktijk. Het betreft een zogenaamde afgeschermde opleiding. Haar belangrijkste bevindingen en conclusies uit dit onderzoek staan in onderstaande brief aan de minister van Justitie en Veiligheid. Het oordeel van de Inspectie JenV is overwegend positief maar ze ziet wel enkele aandachtspunten.

Afschriften van de brief zijn gestuurd naar de korpschef van de nationale politie en de directie van de Politieacademie.