Brief Inzet Brandweerassistent en First Responder

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft al een aantal jaren pilots lopen om meer brandweervrijwilligers te werven en zo te voorkomen dat brandweerposten vanwege personeelstekort moeten worden gesloten. Het gaat om de pilot Brandweerassistent en de pilot First Responder. Ze heeft hiervoor vereenvoudigde opleidingen opgesteld.
Beide functies zijn niet opgenomen in het Besluit personeel veiligheidsregio’s. De veiligheidsregio heeft tot heden geen formeel traject doorlopen om ze toegevoegd te krijgen aan het besluit. 

De Inspectie Justitie en Veiligheid geeft de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord onder meer de aanbevelingen om de pilots af te bakenen in tijd, opdracht en opgave, om data te verzamelen waarmee de meerwaarde van de functies aangegeven kan worden en om het formalisatietraject te doorlopen voor deze functies.

Zie verder de hierboven geplaatste brief aan de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.