Meerjarenprogramma 2018-2020 (Werkprogramma)

De Inspectie Justitie en Veiligheid houdt toezicht op de taakuitvoering van organisaties binnen het domein van justitie en veiligheid. Dit domein is breed en divers, van de politie tot de Raad voor de Kinderbescherming en van de Immigratie- en Naturalisatiedienst tot het gevangeniswezen. Met haar toezicht wil de Inspectie bijdragen aan het continu verhogen van de kwaliteit van de taakuitvoering en de naleving van regels en normen, het signaleren van risico’s en het aanzetten van organisaties tot verbetering.