Werkprogramma 2022 'Toezicht met focus'

Komend jaar verdiept de Inspectie Justitie en Veiligheid haar reguliere toezicht op organisaties in het justitie- en veiligheidsdomein. Zij wil nog beter zicht krijgen op de dagelijkse uitvoering van hun taken door gesprekken, bezoeken en door data te verzamelen. In haar Werkprogramma 2022 ‘Toezicht met focus’  kondigt zij daarnaast aan dat zij thema’s als ondermijning en jeugdcriminaliteit vanuit verschillende invalshoeken gaat bezien.