Jaarbericht 2017 Inspectie Justitie en Veiligheid

Terugkijkend op het afgelopen jaar ziet de Inspectie Justitie en Veiligheid dat zij steeds vaker een natuurlijke rol krijgt als toezichthouder. Organisaties in het toezichtveld kennen de Inspectie steeds vaker een vanzelfsprekende rol toe bij incidenten en aanbevelingen van de Inspectie worden opgevolgd. Het domein van justitie en veiligheid blijft echter turbulent en niet zonder incidenten. Om een overzicht te geven van wat goed gaat, waar verbetering mogelijk is, wat een incident is en wat een structureel aandachtspunt, zal de Inspectie de komende jaren meer periodieke beelden publiceren. Dit Jaarbericht geeft een periodiek beeld in het kort, te weten over 2017.