Continuïteit van meldkamers - Plan van aanpak

De burger die dringend hulp nodig heeft van één van de hulpdiensten belt 1-1-2. Via de meldkamer wordt de desbetreffende hulpdienst gealarmeerd en ingezet.

Meldkamers zijn cruciaal voor de burger in nood en voor de coördinatie en hulpverlening tijdens incidenten, rampen of crises. Dit stelt hoge eisen aan de meldkamers.

Diverse partijen vinden dat diversiteit en kwetsbaarheid van de meldkamers een risico vormen voor de hulpverlening. De Inspectie Justitie en Veiligheid en Agentschap Telecom gaan onderzoeken welke maatregelen meldkamers hebben genomen om hun continuïteit te verbeteren.