Inspecties starten vervolgonderzoek naar de continuïteit van meldkamers bij 1-1-2 meldingen

De Inspectie Justitie en Veiligheid en Agentschap Telecom gaan onderzoeken welke maatregelen meldkamers hebben genomen om de continuïteit van meldkamers te verbeteren. In hun eerdere onderzoek ‘Meldkamers’ uit 2015 constateerden de Inspecties hierin kwetsbaarheden: meldkamers konden bijvoorbeeld niet of beperkt taken van elkaar overnemen en hadden geen of beperkte uitwijkmogelijkheden. Door nu na te gaan wat de meldkamers hebben gedaan met eerdere aanbevelingen, ontstaat een actueel beeld van mogelijke risico’s in de continuïteit.

Meer recente onderzoeken bevestigden risico’s in de continuïteit

De noodzaak tot vervolgonderzoek wordt bevestigd door conclusies uit recentere onderzoeken van de Inspecties. De ‘Staat van de rampenbestrijding’ (2016) maakte onder andere duidelijk dat veiligheidsregio’s zich zorgen maken over de kwaliteit van de meldkamers. Uit het onderzoek ‘Stroomstoring Amsterdam en omstreken’ (2017) bleek onder andere dat intern voorgeschreven maatregelen bij piekbelasting niet werden genomen. Verder hebben de Inspecties signalen ontvangen dat er bij sommige meldkamers nog niet veel is verbeterd in relatie tot de knelpunten uit de vorige onderzoeken. In het vandaag gepubliceerde plan van aanpak beschrijven de Inspecties hoe ze hun onderzoek gaan uitvoeren. De Inspecties streven ernaar het onderzoek voor het eind van het jaar af te ronden.

Goed functionerende meldkamers van levensbelang

De meldkamer is het informatieknooppunt en communicatieknooppunt binnen de hulpverleningsketen. Voor mensen in nood is de meldkamer het eerste contact met de hulpdiensten. Voor hulpverleners is de meldkamer de plek waarvan zij informatie ontvangen over een incident en waar zij om ondersteuning kunnen vragen. Daarom is het van levensbelang dat de meldkamers optimaal functioneren.

""
Beeld: Mediatheek Rijksoverheid