Intelligence voor de opsporing - Plan van aanpak

In 2018 staat het toezicht op de politie in het teken van opsporing. Het onderzoeksproject 'Opsporing' van de Inspectie Justitie en Veiligheid telt een aantal deelprojecten. Een van die deelprojecten is 'Intelligence'. In het plan van aanpak staat de uitwerking van het deelproject.