De voorbereiding op terrorismegevolgbestrijding - Plan van aanpak

Plan van aanpak voor een onderzoek naar de manier waarop veiligheidsregio’s en andere relevante partijen zich voorbereiden op hun optreden na een terroristische aanslag. Onderzoek wordt uitgevoerd door de Inspectie Justitie en Veiligheid.