Onderzoek naar de bejegening van slachtoffers in zedenzaken

Hoe krijgt de bejegening van slachtoffers van (mogelijke) zedenmisdrijven vorm binnen de taakuitvoering van de zedenrechercheur? Dit is de centrale vraag in het onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid naar de bejegening van slachtoffers in zedenzaken.