Plan van aanpak Recht van klagen

De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) gaat onderzoeken hoe de politie werkt aan het verbeteren van haar klachtbehandeling. De minister van Justitie en Veiligheid beloofde in 2016 aan de Tweede Kamer dat klachten van burgers beter zouden worden behandeld. De Inspectie gaat na wat van deze toezeggingen is terechtgekomen.