Bijlage II: Feitenrelaas 'De zaak Bergen' in Hoorn

Dit feitenrelaas is bijlage II van de brief van de Inspectie Justitie en Veiligheid aan de korpschef naar aanleiding van het optreden van de politie in 'De zaak Bergen' in Hoorn.