Klachtbehandeling door de politie

De Inspectie Veiligheid en Justitie onderzocht hoe klagers de klachtbehandeling door de politie beleven. In het rapport ‘Klachtbehandeling door de politie’ staan de bevindingen van de Inspectie.