Vijfde onderzoek vorming nationale politie

Vijfde rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie over de vorming van de nationale politie. Dit vijfde onderzoek richt zich op de startfase van de aanpak van Veel Voorkomende Criminaliteit (VVC) en High Impact Crimes (HIC).