Inspectierapport Gestalkt. Gezien. Gehoord? Aanpak (ex-)partnerstalking

Binnen de aanpak van (ex-)partnerstalking dienen met name bij de politie diverse knelpunten opgelost te worden, oordeelt de Inspectie Justitie en Veiligheid in haar rapport ‘Gestalkt. Gezien. Gehoord?’. Al is de aanpak verbeterd, de communicatie met slachtoffers schiet nog steeds tekort waardoor zij weinig steun ervaren.