Stand van zaken verbetermaatregelen afhandeling in beslag genomen drugs

Beheer drugs nog steeds niet op orde

In 2007 hebben de toenmalige ministers van Justitie en van BZK verbetermaatregelen afgekondigd voor het proces van afhandeling en vernietiging van in beslag genomen drugs door de politie inclusief de administratieve verantwoording, verder te noemen ‘drugsbeslag’.

Door onvolkomenheden in dit proces kon de indruk ontstaan dat drugs verdwenen zouden zijn. Het belang van een zorgvuldige afhandeling van drugs is evident. Twijfels aan de zorgvuldigheid of zelfs aan de integriteit doen afbreuk aan het aanzien van de politie en het Openbaar Ministerie (OM), ook als later blijkt dat die twijfel ongegrond was.

Onderzoek en eerste rapport

De Inspectie OOV en de RAD hebben de implementatie van deze maatregelen en de invulling van de noodzakelijke randvoorwaarden voor een zorgvuldig drugsbeslag onderzocht. In oktober 2009 is hierover gerapporteerd met het deelrapport ‘Drugsbeslag Fase 1 – Randvoorwaarden voor verbetering’. In dit rapport werd geconstateerd dat de implementatie van de verbetermaatregelen stagneerde, de risico’s bij het drugsbeslag en in het vernieuwde protocol nog niet in kaart waren gebracht en een aantal bekende risico’s in het vernieuwde protocol nog niet of nog onvoldoende was afgedekt.

Vervolg

De Inspectie OOV en de RAD hebben de vinger aan de pols gehouden en constateren in het bijgevoegde rapport dat opnieuw weinig voortgang is geboekt. Er zijn toezeggingen gedaan, maar er is bij de politie opnieuw te weinig gestuurd op de procesmatige voortgang en het inhoudelijke resultaat. Deze constatering geldt overigens voor meerdere verbetertrajecten zoals de afhandeling van in beslag genomen vuurwapens.

Maatregelen

Zowel de Raad van Korpschefs i.o. als het KLPD hebben inmiddels concrete maatregelen aangekondigd om binnen enkele maanden tot de vereiste resultaten te komen.

In het rapport ‘Stand van zaken verbetermaatregelen afhandeling in beslag genomen drugs’ vindt u een gedetailleerdere weergave van de bevindingen van de Inspectie.