Jaarbericht Inspectie Veiligheid en Justitie 2013

Op 14 juli 2014 is het Jaarbericht 2013 van de Inspectie Veiligheid en Justitie aangeboden aan de Tweede Kamer. In dat jaarbericht legt de Inspectie VenJ verantwoording af over haar onderzoeken en activiteiten. Hiervoor blikt de Inspectie terug op de hoofdlijnen uit 45 afgeronde onderzoeken. Daarnaast lopen er 29 onderzoeken door in 2014.