Onderzoek naar werkwijze onderdelen Nationale Politie

De Inspectie Justitie en Veiligheid doet nader onderzoek naar de werkwijze en de onderlinge verhoudingen binnen de Dienst Landelijke Informatieorganisatie (DLIO) en binnen de Dienst Landelijke Operationele Samenwerking (DLOS) van de Nationale Politie.

Na signalen over mogelijke misstanden binnen deze politieonderdelen, heeft zij hier de afgelopen weken een oriënterend onderzoek naar uitgevoerd. Op basis van deze oriëntatie heeft de Inspectie JenV de volgende onderzoeksvragen geformuleerd die als uitgangspunt dienen voor het vervolgonderzoek:

  1. Welke problemen doen zich voor in de taakuitvoering binnen de ‘Dienst Landelijke Informatieorganisatie’ en binnen de ‘Dienst Landelijke Operationele Samenwerking’ en tussen deze en gerelateerde diensten?
  2. Wat is aard en oorzaak van de gesignaleerde problematiek?
  3. Is de gesignaleerde problematiek van invloed op de kwaliteit van de taakuitvoering en meer in het bijzonder op de verhoudingen en samenwerking met andere politiediensten zowel binnen Nederland als daarbuiten?

De Inspectie JenV beziet vervolgens of zij aanbevelingen kan formuleren over de taakuitvoering van de politie. 

Update 21 april 2020:
Publicatie plan van aanpak.

Politie