Inspectie onderzoekt parate kennis politie

Politieagenten moeten hun bevoegdheden kennen. Zij moeten bijvoorbeeld weten wanneer zij iemand mogen aanhouden of fouilleren. De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt of politieagenten deze kennis paraat hebben en op peil houden.

Het paraat hebben van kennis is vooral van belang in noodhulpsituaties. Noodhulp is hulpverlening bij incidenten waar de politie met spoed moet komen helpen, zoals een schietpartij of een ernstig ongeval. Agenten moeten dan snel ter plaatse zijn. Daarom hoeven zij zich niet aan alle verkeersregels te houden. Vanwege de verkeersveiligheid moeten zij zich wel aan bepaalde voorwaarden houden. Zij moeten die uit het hoofd kennen want in noodsituaties is er geen tijd om instructies op te zoeken.

Omdat politieagenten vaak als eersten ter plaatse zijn bij noodhulpsituaties, kan het van levensbelang zijn dat zij ook gedegen kennis hebben van eerstehulpverlening. In haar onderzoek bekijkt de Inspectie JenV ook dit aspect.

Uit eerder inspectieonderzoek bleek dat de parate kennis van bevoegdheden bij politieagenten  duidelijk kon worden verbeterd. Het up-to-date houden ervan was te vrijblijvend.

Parate kennis Noodhulp
Beeld: ©Politie