Politieagenten verbeteren kennis van hun bevoegdheden

Politieagenten hebben de afgelopen jaren de kennis van hun bevoegdheden verbeterd. De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzocht of agenten uit het hoofd weten wat ze moeten doen in noodsituaties. Dat is over het algemeen het geval, volgens de Inspectie JenV.

Agenten moeten paraat hebben wanneer zij bijvoorbeeld iemand mogen aanhouden. En ze moeten weten aan welke regels zij zich moeten houden als ze met sirene en zwaailicht ergens naar toe moeten rijden. Vaak komen zij als eersten aan bij noodhulpsituaties zoals een overval of een ongeluk. Dan is het belangrijk dat ze ook weten hoe ze eerste hulp moeten verlenen. Er is immers geen tijd om eerst informatie op te zoeken. In 2014 concludeerde de Inspectie JenV dat de kennis van basisbevoegdheden bij agenten verbeterd zou moeten worden.

Profcheck en trainingen

Sindsdien heeft de politie veel gedaan om het kennisniveau van de agenten te verbeteren, blijkt uit het recente inspectieonderzoek Parate kennis noodhulp. Er is een kwaliteitssysteem Vakbekwaamheid ingevoerd en agenten moeten hun kennis van de basisbevoegdheden jaarlijks toetsen via zogeheten ‘profchecks’. Ook zijn er trainingen voor het verlenen van Eerste Hulp door Politie (EHDP) en rijvaardigheidstrainingen waarin de regels voor ‘rijden met spoed’ aan bod komen. Van de 527 agenten die de Inspectie JenV een kennistest liet afleggen, haalde 85 procent een voldoende of hoger. In 2014 lag dat op 47 procent.

De Inspectie JenV ziet naast de positieve lijn een aantal zaken waar de politie extra aandacht aan zou moeten geven. Zo is niet vastgelegd dat de EHDP-trainingen na dit jaar blijven doorgaan terwijl het op peil houden van die kennis van levensbelang kan zijn. Ook bestaat het risico dat de ‘profchecks’ niet voor elke wet en regel actueel zijn. Het is niet helder wie ervoor moet zorgen dat deze up to date zijn.

De Inspectie JenV adviseert de korpschef van de Nationale Politie er onder meer voor te zorgen dat agenten ook na 2021 hun kennis over eerste hulp structureel kunnen onderhouden. De EHDP-training dient volgens de Inspectie JenV ingebed te worden in een geactualiseerd kwaliteitssysteem Vakbekwaamheid. Ook moet duidelijk worden vastgelegd wie de profchecks moet aanpassen als onderliggende wet- en regelgeving verandert.

Politieauto met zwaailicht.
Beeld: ©ANP