Nieuwe politieopleiding op orde

Politiewerk vereist professionele en weerbare politiefunctionarissen. Goed politieonderwijs is hierbij onmisbaar. Om aangesloten te blijven op ontwikkelingen in de samenleving heeft de Politieacademie de basispolitieopleiding recent vernieuwd. En ingekort van 3 naar 2 jaar. Na het volgen van deze opleiding kunnen studenten als startbekwaam (beginnend) politiefunctionaris aan de slag. Het onderwijsprogramma sluit aan bij de praktijk, de uitvoering wordt gemonitord en als het nodig is, wordt er bijgestuurd. Dat blijkt uit het onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid.

In korte tijd en onder grote maatschappelijke en politieke druk is de politieopleiding ontwikkeld. Toch ziet de Inspectie JenV ook verbeterpunten voor de basispolitieopleiding. Voor specifieke punten vraagt de Inspectie JenV extra aandacht. Zo ziet zij een risico rondom portfoliogesprekken. De studenten krijgen in de voorbereiding veel vrijheid om hun portfolio in te vullen zoals ze willen terwijl de examinatoren een beperkte tijd hebben om kritisch naar het portfolio te kijken en de gesprekken te voeren.

Er stromen meer politieagenten uit dan eerder was gedacht. Om het aantal politieagenten op de gewenste sterkte te krijgen, moet de instroom in PO21 langer op de huidige maximale capaciteit zitten. Dat heeft grote gevolgen voor de begeleiding. Met de vele nieuwe medewerkers in de basisteams wordt het steeds lastiger om ervaren collega’s te vinden voor de begeleiding van studenten. Het is belangrijk zicht te krijgen wat eenheden daadwerkelijk aankunnen en de opleidingscapaciteit daarbij te laten (blijven) aansluiten. Een kwalitatief goed opgeleide politiemedewerker vereist immers kwalitatief goede begeleiding.

""
Beeld: Politieacademie