Doorkijk naar toezicht op rampenbestrijding en crisisbeheersing: Staat van de rampenbestrijding 2016

De Staat van de Rampenbestrijding 2013 was het eerste inspectieonderzoek sinds de inwerkingtreding van de Wet Veiligheidsregio’s (WVr)en het Besluit Veiligheidsregio’s (BVr). Het leverde een omvangrijk boekwerk op. Het veld sprak vooral haar waardering uit over het beschouwende deel. Voor de Commissie Hoekstra, die de Wvr en Bvr evalueerde, was de Staat 2013 dankbare inbreng. ‘Toch gaan we het in 2016 anders doen’, aldus senior inspecteur John Sevenstern.

Plannen voor de Staat 2016

In de Staat 2016 zal de Inspectie Veiligheid en Justitie:

 • Blijven kijken naar de naleving van de WVr en het BVr.
 • Het toezicht richten op dezelfde elementen, maar wel met een andere blik.
 • Meer gericht kijken naar de ontwikkeling die de veiligheidsregio’s doormaken en meer gericht op de kwaliteit.
 • Twee belangrijke vragen beantwoorden: Zijn de veiligheidsregio’s goed voorbereid op wat er mis kan gaan? En als de klap toch komt, kunnen ze het dan aan?
 • 25 regiobeelden maken, die de basis vormen van een landelijk beeld.
 • Thematische onderzoeken meenemen:
  • Onderzoek Risicoprofiel: Hoe verloopt het proces van totstandkoming en biedt dit voldoende kwaliteit?
  • Onderzoek Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO) vanuit de procesmatige kwaliteitscirkel plan-do-check-act.
  • Onderzoek Vitaal, waarbij gebruik zal worden gemaakt van informatie uit de incidentonderzoeken Gaslek Velsen, Stroomstoring Diemen en het onderzoek MOTO.

Werkwijze

Net als bij de vorige Staat zal via contactinspecteurs informatie worden verzameld. Ook worden interviews in regio’s afgenomen. Dit moet tot beelden, trends en ontwikkelingen gaan leiden. Het is hierbij de ambitie van de Inspectie om niet alleen terug te kijken, maar ook om vooruit te blikken naar de toekomst. ‘Op deze manier kan een kwalitatief nog betere Staat agenderend werken’, aldus Sevenstern.

Presentatie inspecteur John Stevenstern geeft een presentatie tijdens contactdag Rampenbestrijding en Crisisbeheersing 2015
'We gaan het in 2016 anders doen’, aldus senior inspecteur John Sevenstern.

Toezichtlast

Vanuit de zaal werden zorgen geuit over de toezichtlast. Sevenstern benadrukte dat dit de aandacht heeft: ‘Er zal veelal een beroep worden gedaan op dezelfde mensen, zowel in het veld als bij de Inspectie. Daarom roep ik jullie op vooraf de documentatie te delen die je al kwijt kunt. Dat maakt het voor ons allemaal gemakkelijker.’