Terugblik contactdag Rampenbestrijding en Crisisbeheersing 2015

Op 11 juni was de jaarlijkse contactdag Rampenbestrijding en Crisisbeheersing. Tijdens de contactdag bracht de Inspectie Veiligheid en Justitie spelers uit het veld met elkaar in contact, werden relevante praktijkverhalen gedeeld en werd vooruitgeblikt naar de Staat van de Rampenbestrijding 2016. Een impressie van een succesvolle dag met afvaardigingen van beleid, en nagenoeg alle veiligheidsregio’s.

Closeup brandweerwagen

Good practice verlengd lokaal bestuur
(Foto: Ministerie van Algemene Zaken)