Lopende onderzoeken

Op deze pagina vindt u de verdiepende onderzoeken die de Inspectie Justitie en Veiligheid uitvoert. Meer informatie over de verschillende vormen van toezicht door de Inspectie, vindt u onder het kopje 'Soorten onderzoek'.

Nationale veiligheid/Security

 • Onderzoek naar voorlichting over brandveilig leven
  De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt de regionale voorlichtingsprogramma’s van de brandweer. De brandweer geeft burgers voorlichting hoe zij brand kunnen voorkomen en wat ze kunnen doen als het toch mis gaat. De Inspectie JenV onderzoekt hoe de brandweer dit doet, over welke middelen zij hiervoor beschikt en of de brandweer inzicht heeft in haar bereik van burgers.

 • Onderzoek naar vroegsignalering van radicalisering
  Gemeenten, politie en Openbaar Ministerie dienen alert te zijn op signalen dat mensen radicaliseren. Door hier vroegtijdig op te reageren, kunnen zij helpen voorkomen en tegengaan dat deze mensen later het pad op gaan van (gewelddadig) extremisme en/of terrorisme. De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt hoe deze partijen hierin samenwerken.

Politie

 • Onderzoek vernieuwde basispolitieopleiding
  Goed politieonderwijs is belangrijk bij de ontwikkeling van de professionaliteit, het vakmanschap en de weerbaarheid van politieagenten. Daarom gaat de Inspectie Justitie en Veiligheid bij de nieuwe basispolitieopleiding PO 21 onderzoek doen naar de randvoorwaarden voor goed onderwijs.
 • Oriënterend onderzoek naar handelen politie inzake kinderporno Donny M.
  De Inspectie Justitie en Veiligheid is een oriëntatie gestart naar het handelen van de politie nadat deze in 2021 kinderporno aantrof op de mobiele telefoon van Donny M. Hij wordt ervan verdacht in juni 2022 de 9-jarige Gino om het leven te hebben gebracht.
 • Onderzoek naar handelen politie bij confrontatie Staphorst
  De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt het optreden van de politie bij een confrontatie op zaterdag 19 november tussen anti-Zwarte Pietdemonstranten en hun tegenstanders in Staphorst.
 • Vervolgonderzoek naar aanpak (ex-)partnerstalking
  De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt of en hoe de aanpak van stalking door (ex-)partners is verbeterd. Zij wil onder meer weten welke verbetermaatregelen zijn genomen en of er toereikende aandacht is voor de bescherming van de slachtoffers.
 • Vervolgonderzoek naar benadering van zedenslachtoffers door politie
  De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat na of zedenrechercheurs nu meer aandacht hebben voor behoeften en verwachtingen van zedenslachtoffers dan voorheen.
 • Onderzoek naar verbetering klachtbehandeling door de politie
  Wanneer de politie zich onbehoorlijk gedraagt, dan hebben burgers het recht hierover een klacht in te dienen bij de politie. De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat onderzoeken hoe de politie werkt aan het verbeteren van haar klachtbehandeling. De minister van Justitie en Veiligheid beloofde in 2016 aan de Tweede Kamer dat klachten van burgers beter zouden worden behandeld. De Inspectie gaat na wat van deze toezeggingen is terechtgekomen.
 • Onderzoek naar kwaliteitszorg door politie
  De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt hoe de politie ervoor zorgt dat de kwaliteit van haar werk goed is en wat zij doet om een goed kwaliteitsniveau vast te houden.

Sanctietoepassing