Lopende onderzoeken

Op deze pagina vindt u de verdiepende onderzoeken die de Inspectie Justitie en Veiligheid uitvoert. Meer informatie over de verschillende vormen van toezicht door de Inspectie, vindt u op de pagina Toezicht door de Inspectie.

Nationale veiligheid/Security

 • Onderzoek grootschalig en specialistisch brandweer optreden
  Incidenten als grote branden, hoogwater en overstromingen zullen steeds vaker voorkomen. Daarnaast groeit ook de impact. Oorzaken zijn onder meer klimaatverandering, de energietransitie en maatschappelijke ontwikkelingen zoals de toename van hoogbouw. De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) onderzoekt in hoeverre de brandweer is voorbereid op de bestrijding van zulke complexe incidenten.

 • Onderzoek naar vroegsignalering van radicalisering
  Gemeenten, politie en Openbaar Ministerie dienen alert te zijn op signalen dat mensen radicaliseren. Door hier vroegtijdig op te reageren, kunnen zij helpen voorkomen en tegengaan dat deze mensen later het pad op gaan van (gewelddadig) extremisme en/of terrorisme. De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt hoe deze partijen hierin samenwerken.

Politie

 • Politieoptreden bij demonstraties: onderzoek naar verwachtingen versus praktijk 
  De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat onderzoeken wat van de politie bij demonstraties wordt verwacht en in hoeverre de politie aan die verwachtingen kan voldoen. De Inspectie JenV wil hiermee aangeven of de politie dit werk in de toekomst goed kan blijven uitvoeren en wat daar voor nodig is.  
 • Onderzoek vernieuwde basispolitieopleiding
  Goed politieonderwijs is belangrijk bij de ontwikkeling van de professionaliteit, het vakmanschap en de weerbaarheid van politieagenten. Daarom gaat de Inspectie Justitie en Veiligheid bij de nieuwe basispolitieopleiding PO 21 onderzoek doen naar de randvoorwaarden voor goed onderwijs.
 • Vervolgonderzoek naar benadering van zedenslachtoffers door politie
  De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat na of zedenrechercheurs nu meer aandacht hebben voor behoeften en verwachtingen van zedenslachtoffers dan voorheen.
 • Onderzoek naar kwaliteitszorg door politie
  De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt hoe de politie ervoor zorgt dat de kwaliteit van haar werk goed is en wat zij doet om een goed kwaliteitsniveau vast te houden.

Sanctietoepassing