Lopende onderzoeken

Op deze pagina vindt u de verdiepende onderzoeken die de Inspectie Justitie en Veiligheid uitvoert. Meer informatie over de verschillende vormen van toezicht door de Inspectie, vindt u op de pagina Toezicht door de Inspectie.

Jeugd

 • Onderzoek zorg calamiteit mishandeling meisje (10) Vlaardingen 
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) doet onderzoek naar de geleverde kwaliteit en veiligheid van de zorg rond een meisje (10) tijdens haar verblijf in een pleeggezin. De IGJ ontving deze week een calamiteitmelding van de zorgorganisaties die bij het meisje betrokken zijn. Zij is zwaargewond en opgenomen in het ziekenhuis.  De IGJ doet het onderzoek samen met de Inspectie Justitie en Veiligheid. Ook de Onderwijsinspectie wordt bij het onderzoek betrokken. 

Nationale veiligheid/Security

 • Onderzoek grootschalig en specialistisch brandweer optreden
  Incidenten als grote branden, hoogwater en overstromingen zullen steeds vaker voorkomen. Daarnaast groeit ook de impact. Oorzaken zijn onder meer klimaatverandering, de energietransitie en maatschappelijke ontwikkelingen zoals de toename van hoogbouw. De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) onderzoekt in hoeverre de brandweer is voorbereid op de bestrijding van zulke complexe incidenten.

 • Onderzoek naar vroegsignalering van radicalisering
  Gemeenten, politie en Openbaar Ministerie dienen alert te zijn op signalen dat mensen radicaliseren. Door hier vroegtijdig op te reageren, kunnen zij helpen voorkomen en tegengaan dat deze mensen later het pad op gaan van (gewelddadig) extremisme en/of terrorisme. De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt hoe deze partijen hierin samenwerken.

Politie

Sanctietoepassing

TSD

 • Onderzoek naar inburgering vanuit de asielopvang
  De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat samen met andere inspecties onderzoek doen naar de inburgering van asielzoekers met een verblijfstatus. Als asielzoekers een verblijfsstatus krijgen, oftewel statushouders zijn, moeten zij volgens de nieuwe Inburgeringswet van 2022 inburgeren. Een van de uitgangspunten van de wet is de ‘tijdige start’. Het idee is dat nieuwkomers vanaf het begin meedoen in Nederland om zo integratie te stimuleren. Gemeenten moeten statushouders hierin begeleiden.