Luchtfoto treinstation - reizigers komen en gaan
Beeld: Mediatheek Rijksoverheid

Nationale veiligheid

Een crisis of een ramp als een terroristische aanslag, een grieppandemie, een overstroming, elektriciteitsuitval of een aanval van hackers op belangrijke websites (cybercrime), kan de maatschappij ontwrichten en de nationale veiligheid in gevaar brengen. De nationale veiligheid is in gevaar wanneer een of meer vitale belangen van Nederland worden bedreigd. Om de nationale veiligheid te kunnen garanderen en zo goed mogelijk bestand te zijn tegen inbreuken hierop, moeten de overheid en de betrokken vitale organisaties goed zijn voorbereid.

Rol Inspectie Justitie en Veiligheid

Een samenleving waarin iedereen veilig kan leven dient weerbaar te zijn tegen risico’s, dreigingen en crisis. In dit kader kijkt de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) naar de taakuitvoering van de organisaties (onder andere hulpdiensten) die zijn belast met de voorbereiding op en de aanpak van rampen en crises.

Plannen en draaiboeken moeten op orde zijn. Ook zijn er afspraken nodig over hoe hier in de praktijk invulling aan te geven. Dit kan door te oefenen met scenario’s van crises en rampen, oefeningen en praktijkoptredens te evalueren en verbeterpunten te benoemen en te borgen. De Inspectie JenV beoordeelt de invulling daarvan.