Uw vraag/melding

Via dit formulier kunt u een vraag stellen aan de Inspectie Justitie en Veiligheid. U ontvangt binnen drie weken een reactie. Wanneer uw vraag niet binnen deze periode kan worden beantwoord, ontvangt u een indicatie van de te verwachten reactietermijn.

Contactformulier

Wij willen graag uw telefoonnummer tijdens kantooruren weten. Wij kunnen dan telefonisch contact met u opnemen als wij een toelichting op uw vraag nodig hebben of het antwoord op uw vraag mondeling willen toelichten.

Voer hier een geldig e-mailadres in. Voorbeeld: 'naam@domein.nl'.

Voer hier opnieuw een geldig
e-mailadres in.

Maximaal 5000 karakters

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

De Inspectie gebruikt uw gegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna ze worden vernietigd. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

De Inspectie gebruikt uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw vraag te beantwoorden.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

De Inspectie gebruikt uw gegevens om uw vraag te beantwoorden. Uw vraag wordt door medewerkers van de Inspectie beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

De Inspectie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *

De Inspectie gebruikt uw persoonsgegevens alleen om op uw bericht te reageren. En bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is. Informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring.