Uw vraag/melding

Via dit formulier kunt u een vraag stellen aan de Inspectie Justitie en Veiligheid. U ontvangt binnen drie weken een reactie. Wanneer uw vraag niet binnen deze periode kan worden beantwoord, ontvangt u een indicatie van de te verwachten reactietermijn.

Contactformulier

Wij willen graag uw telefoonnummer tijdens kantooruren weten. Wij kunnen dan telefonisch contact met u opnemen als wij een toelichting op uw vraag nodig hebben of het antwoord op uw vraag mondeling willen toelichten.
Voer hier een geldig e-mailadres in. Voorbeeld: 'naam@domein.nl'.
Voer hier opnieuw een geldig e-mailadres in.
Maximaal 5000 karakters
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

De Inspectie verwerkt uw persoonsgegevens om uw vraag te kunnen beantwoorden of contact met u op te nemen om uw vraag te verhelderen. Uw persoonsgegevens worden verwijderd na het vervallen van de wettelijke bewaartermijn. Is uw vraag niet voor de Inspectie, maar voor een klachteninstituut of de Ombudsman, dan sturen wij uw vraag door naar de juiste instantie. In andere gevallen verwijzen wij u door.

Akkoordverklaring(verplicht)

De Inspectie gebruikt uw persoonsgegevens alleen om op uw bericht te reageren. En bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is. Informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring.