Reactie minister op afsluitende rapportage FPK De Woenselse Poort

In de nu aangeboden afsluitende rapportage constateren de Inspecties dat FPK De Woenselse Poort nagenoeg alle acties uit het actieplan heeft doorgevoerd en dat dit heeft geleid tot een verbetering van het leef- en werkklimaat. De Inspecties constateren een aantal aandachtspunten die nadere uitwerking vragen.