598 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen

Jeugdreclassering - Vakmanschap binnen kaders

Jeugdreclassering is erop gericht om recidive te voorkomen, de jongere te bescher-men en zijn positieve ontwikkeling te...

Rapport | 21-02-2018

Reactie minister op rapport 'Jeugdreclassering - Vakmanschap binnen kaders'

In deze brief geeft de Minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, zijn reactie op het onderzoek 'Jeugdreclassering -...

Beleidsnota | 21-02-2018

Reactie inspecties op verbeterplan FPA Roosenburg

Met deze brief aan forensisch psychiatrische centra (FPA) Roosenburg informeren de Inspectie Justitie en Veiligheid én de...

Brief | 08-02-2018

Review Framework for repatriation and departure

The Inspectorate of Justice and Security monitors the agencies of the Ministry of Justice and Security who are involved with...

Toetsingskader | 08-02-2018

Onderzoek politieopleidingen 2018 - Plan van aanpak

De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft de wettelijke taak om toezicht te houden op de kwaliteit van het politieonderwijs en...

Plan van aanpak | 19-01-2018

Casusonderzoek Zeeland - Onderzoek naar aanleiding van het onverwacht overlijden van een baby

De inspectie voor de Gezondheidszorg, Inspectie Jeugdzorg en Inspectie Veiligheid en Justitie onderzochten het handelen van...

Rapport | 10-01-2018

Toetsingskader Terugkeer en Vertrek - versie 2.0

De Inspectie Justitie en Veiligheid houdt toezicht op het vreemdelingendomein. Onderdeel daarvan is het toezicht op de...

Toetsingskader | 08-01-2018

Reactie inspecties op verbeterplan JJI Het Keerpunt

Met deze brief informeren de Inspectie Justitie en Veiligheid én de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting de door de...

Brief | 05-01-2018

Toezichthoudende taak Raad voor de Kinderbescherming

De Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o. zijn belast met het toezicht op de Raad voor...

Plan van aanpak | 22-12-2017

Reactie minister op het onderzoek naar de samenwerking tussen Halt en politie rondom de Halt-afdoening

De Inspecties  Justitie en Veiligheid en Gezondheidszorg en Jeugd i.o. hebben gezamenlijk onderzoek gedaan naar de samenwerking...

Beleidsnota | 21-12-2017