654 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen

Overlijden van een asielzoeker uit de EBTL Hoogeveen

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (het COA) is verantwoordelijk voor de veiligheid van asielzoekers die in de opvang ...

Plan van aanpak | 17-07-2018

Casusonderzoek Limburg - Onderzoek na suïcide van een jeugdige

Voor u ligt de rapportage over een onderzoek dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid ...

Rapport | 03-07-2018

Reactie Inspectie JenV op wederhoor conceptrapport Tweede onderzoek Verbeterprogramma Maatschappelijke Veiligheid OM

In april en mei 2018 ontving de Inspectie Justitie en Veiligheid in het kader van de wederhoor reacties en opmerkingen van ...

Reactie op wederhoor | 02-07-2018

Reactie minister op Tweede onderzoek Verbeterprogramma Maatschappelijke Veiligheid OM

Woensdag 4 juli a.s. spreek ik met uw Kamer over de gevolgen van de systematiek van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden ...

Beleidsnota | 02-07-2018

Proces en resultaten in de DNA-Veroordeelden keten 2017

Snelle afname en opslag van DNA-celmateriaal van veroordeelden (DNA-Veroordeelden) in de landelijke databank is belangrijk in ...

Infographic | 02-07-2018

Tweede onderzoek Verbeterprogramma Maatschappelijke Veiligheid OM - Vervolgonderzoek naar uitvoering maatregelen DNA-afname bij veroordeelden en executie van vrijheidsstraffen

De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft een tweede onderzoek verricht naar de stand van zaken van twee van de maatregelen die...

Rapport | 02-07-2018

Onderzoek naar het systeem van de rampenbestrijding op de BES-eilanden

Incidentonderzoek naar aanleiding van de passage van de orkanen Irma, Jose en Maria Op woensdagnacht 6 september 2017 trekt ...

Rapport | 27-06-2018

Reactie minister op Onderzoek naar het systeem van de rampenbestrijding op de BES-eilanden

Hierbij bied ik uw Kamer, mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de rapportage van...

Beleidsnota | 27-06-2018

Gedwongen vertrek in beeld - Een nadere beschouwing van het gedwongen vertrek uit Nederland van vreemdelingen zonder verblijfsrecht

Een vreemdeling die geen recht (meer) heeft om in Nederland te verblijven omdat zijn asielaanvraag of andere ...

Rapport | 21-06-2018

Periodiek beeld Terugkeer 2017

De Inspectie Justitie en Veiligheid houdt toezicht op begeleide gedwongen terugkeer. De Inspectie JenV doet dit op grond van de...

Rapport | 21-06-2018