610 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen

Reactie minister op rapporten Inrichting repressieve brandweerzorg - Landelijk beeld & Regiobeelden

Beleidsreactie van de minister op het rapport 'Inrichting repressieve brandweerzorg'. Hij gaat hierbij in op opkomsttijden, de ...

Beleidsnota | 23-05-2018

Inrichting repressieve brandweerzorg - Landelijk beeld

De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzocht in alle veiligheidsregio’s de geplande inrichting van de repressieve brandweerzorg ...

Rapport | 23-05-2018

Inrichting repressieve brandweerzorg - Regiobeelden

De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzocht van september 2016 tot en met mei 2017 in welke mate de veiligheidsregio’s voldoen ...

Rapport | 23-05-2018

Signalement 'Knelpunten in de Jeugdwet'

De Jeugdwet is geldig sinds 2015. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o. signaleert enkele knelpunten in de toepassing ervan. ...

Publicatie | 22-05-2018

Uitkomst HUF-toets Wijzigingswet meldkamers

Enkele opmerkingen van de Inspectie Justitie en Veilgheid over het het wetsvoorstel Wijzigingswet meldkamers. Dit wetsvoorstel ...

Brief | 16-05-2018

Samen verantwoordelijk in geslotenheid - Een onderzoek naar onderlinge afstemming en samenwerking tussen een jeugdhulpaanbieder en een school na een ongeval met een jongere

In juni 2017 loopt een jongere, die verblijft in een instelling voor gesloten jeugdhulp, samen met een andere jongere weg van ...

Rapport | 15-05-2018

Vakbekwaamheid crisisfunctionarissen - Deelonderzoek van de Staat van de Rampenbestrijding 2019

Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt de manier waarop de veiligheidsregio's de beschikbaarheid borgen van vakbekwame ...

Plan van aanpak | 11-05-2018

Reactie minister op inspectierapport 'Uit Balans'

Beleidsreactie van de minister op het rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid 'Uit Balans - Een onderzoek naar de ...

Beleidsnota | 26-04-2018

Uit Balans - Een onderzoek naar de kwaliteit van de taakuitvoering in zes locaties binnen het Gevangeniswezen

Rapport over de kwaliteit van de taakuitvoering in het gevangeniswezen. Rapport behandelt drie risicogebieden: de personele ...

Rapport | 26-04-2018

Reactie minister t.a.v. verzoek toezending inspectierapport incidentonderzoek steekincident FPC De Kijvelanden

Reactie van de minister op een verzoek van de Tweede Kamer over het sturen van het inspectierapport aangaande de dood van een ...

Beleidsnota | 26-04-2018