687 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen

Bevindingen voortgang verbetermaatregelen FPC De Kijvelanden

Op 7 november hebben de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een bezoek gebracht aan FPC De ...

Brief | 08-04-2019

Kader Begeleiding en Toezicht

De Inspectie Justitie en Veiligheid houdt op het gebied van jeugd toezicht op de uitvoering van strafrechtelijke beslissingen ten ...

Toetsingskader | 01-04-2019

Beleidsreactie onderzoek detentieverloop Michael P.

De 25-jarige Anne Faber stapte vrijdag 29 september 2017 op de fiets voor een tocht door de provincie Utrecht. Daarvan keerde zij ...

Beleidsnota | 28-03-2019

Wederhoor inspectieonderzoek 'Het detentieverloop van Michael P.'

Michael P., Anne Faber, Inspectie JenV, IJenV

Reactie op wederhoor | 28-03-2019

Zienswijze Fivoor op inspectierapport 'Het detentieverloop van Michael P.'

Zienswijze van Fivoor op het inspectierapport ‘Het detentieverloop van Michael P.’ van de Inspectie Justitie en Veiligheid en de ...

Brief | 28-03-2019

Zienswijze gemeente Zeist op inspectierapport 'Het detentieverloop van Michael P.'

Zienswijze gemeente Zeist op inspectierapport 'Het detentieverloop van Michael P.'

Brief | 28-03-2019

Terugkoppeling 3e voortgangsrapportage FPA Utrecht

De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hebben zich eind 2017, in de ...

Brief | 28-03-2019

Het detentieverloop van Michael P.

Michael P., Anne Faber, Inspectie Justitie en Veiligheid, IJenV

Rapport | 28-03-2019

Doen wat nodig is (TSD)

De afgelopen jaren is een toename gesignaleerd van overlast als gevolg van personen met verward gedrag. Hierbij kan sprake zijn ...

Rapport | 21-02-2019

Jeugdbescherming Overijssel - Verantwoorde Hulp voor Jeugd

Op basis van dit onderzoek concludeert de inspectie dat de kwaliteit van de uitvoering van jeugdbeschermings- en ...

Rapport | 13-02-2019

Zie ook