687 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen

Brieven aan de directie van de Politieacademie t.a.v. Jaarbeeld politieonderwijs 2018

Inspectiebrieven gericht aan de directie van de Politieacademie waarin samenvattingen van de bevindingen en de conclusies van de ...

Brief | 24-06-2019

Deelonderzoek Handelen in zedenzaken - Onderzoek politieopleidingen 2018

Dit deelonderzoek is een onderdeel van het bredere onderzoek ‘Politieopleidingen 2018’, en geeft de bevindingen en conclusies ...

Rapport | 24-06-2019

Jaarbeeld politieonderwijs 2018 - Politieonderwijs voor de opsporing

Dit Jaarbeeld Politieonderwijs 2018 geeft de rode draden, conclusies en aanbevelingen weer uit de bevindingen van twaalf ...

Rapport | 24-06-2019

Beleidsreactie rapport Jaarbeeld Politieonderwijs 2018

Beleidsreactie van de minister op het rapport 'Jaarbeeld Politieonderwijs 2018' van de Inspectie Justitie en Veiligheid.

Beleidsnota | 24-06-2019

Deelonderzoek Leergang Operationele Sturing - Onderzoek politieopleidingen 2018

Dit deelonderzoek is een onderdeel van het bredere onderzoek ‘Politieopleidingen 2018’. Met dit onderzoek wil de Inspectie ...

Rapport | 24-06-2019

Incidentonderzoek FPC de Oostvaarderskliniek

Op zondag 28 april 2019 vond in Lelystad een incident plaats waarbij een 72-jarige man om het leven kwam. In verband hiermee is ...

Plan van aanpak | 11-06-2019

Validatie evaluaties schietincident Utrecht 18 maart 2019

Organisaties en hulpdiensten die zijn ingezet bij het schietincident in de Utrechtse tram onderzoeken hun eigen functioneren. De ...

Plan van aanpak | 27-05-2019

PvA 'Onderzoek naar de resocialisatie in de forensische zorg'

De Inspectie Justitie en Veiligheid wil met dit onderzoek inzicht verschaffen in het besluitvormingsproces rondom het toekennen ...

Plan van aanpak | 21-05-2019

Jaarbericht 2018 Inspectie Justitie en Veiligheid

Dit jaarbericht geeft op hoofdlijnen een beeld over de activiteiten en de organisatie van de Inspectie Justitie en Veiligheid in ...

Jaarverslag | 26-04-2019

Reactie inspecties op voortgangsrapportage Tertaal 3 2018 van de RvdK

De Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd reageren in deze brief op de eerste ...

Brief | 26-04-2019

Zie ook