Wederhoortabel Recht van klagen Reactie Inspectie JenV

Dit is de wederhoortabel bij het rapport over het onderzoek ‘Recht van klagen’ van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Hierin staan de reacties van de toezichtondervindende organisatie op het rapport met daarbij wat de Inspectie met de reactie gedaan heeft.