Wederhoortabel Commissie van Toezicht inspectiebrief JC Zeist

Dit is de reactie op wederhoor van de Commissie van Toezicht van RJJI Horsterveenbij de Brief bevindingen inspectiebezoek JC Zeist 8 september 2023 die de vier inspecties (Inspectie Justitie en Veiligheid, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Nederlandse Arbeidsinspectie, Inspectie van het Onderwijs) op 1 december 2023 publiceerde.