628 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen

Overlijden van een asielzoeker uit de EBTL Hoogeveen

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (het COA) is verantwoordelijk voor de veiligheid van asielzoekers die in de opvang ...

Plan van aanpak | 17-07-2018

Casusonderzoek Limburg - Onderzoek na suïcide van een jeugdige

Onderzoeksrapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid naar aanleiding van het ...

Rapport | 03-07-2018

Reactie Inspectie JenV op wederhoor conceptrapport Tweede onderzoek Verbeterprogramma Maatschappelijke Veiligheid OM

In brieven licht de Inspectie toe hoe ze de opmerkingen uit de wederhoorprocedure in het definitieve rapport heeft verwerkt.

Reactie op wederhoor | 02-07-2018

Reactie minister op Tweede onderzoek Verbeterprogramma Maatschappelijke Veiligheid OM

Brief van de minister met de beleidsreactie op het rapport “Tweede Onderzoek Verbeterprogramma Maatschappelijke Veiligheid OM. ...

Beleidsnota | 02-07-2018

Proces en resultaten in de DNA-Veroordeelden keten 2017

Infographic over het proces en de resultaten in de DNA-Veroordeelden keten 2017.

Infographic | 02-07-2018

Tweede onderzoek Verbeterprogramma Maatschappelijke Veiligheid OM - Vervolgonderzoek naar uitvoering maatregelen DNA-afname bij veroordeelden en executie van vrijheidsstraffen

Tweede onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid naar de stand van zaken van twee van de maatregelen die zijn genomen ...

Rapport | 02-07-2018

Onderzoek naar het systeem van de rampenbestrijding op de BES-eilanden

Incidentonderzoek naar aanleiding van de passage van de orkanen Irma, Jose en Maria. Deze richten in september 2017 grote ...

Rapport | 27-06-2018

Reactie minister op Onderzoek naar het systeem van de rampenbestrijding op de BES-eilanden

Beleidsreactie van de minister op het rapport 'Onderzoek naar het systeem van de rampenbestrijding op de BES-eilanden' van de ...

Beleidsnota | 27-06-2018

Gedwongen vertrek in beeld - Een nadere beschouwing van het gedwongen vertrek uit Nederland van vreemdelingen zonder verblijfsrecht

In het proces van gedwongen vertrek hebben organisaties als de Dienst Terugkeer & Vertrek en de Koninklijke Marechaussee een ...

Rapport | 21-06-2018

Periodiek beeld Terugkeer 2017

De Inspectie Justitie en Veiligheid houdt toezicht op begeleide gedwongen terugkeer. In het rapport 'Periodiek beeld Terugkeer ...

Rapport | 21-06-2018

Zie ook