Publicaties

704 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen

Inspectiebrief (d.d. 28 november 2018) aan DJI over zorgen kwaliteit taakuitvoering JJI's

In deze brief vragen de Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie van het Onderwijs ...

Brief | 04-07-2019

Reactie Dienst Justitiële Inrichtingen n.a.v. brief gezamenlijke inspecties over zorgen kwaliteit Justitiële Jeugdinrichtingen

In de brief van de gezamenlijke inspecties (Inspectie Justitie en Veiligheid, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Inspectie van ...

Brief | 04-07-2019

Integrale beleidsreactie DNA en tweede monitorrapportage Hoekstra e.a.

Beleidsreactie van de minister naar aanleiding van inspectieonderzoek naar DNA-afname bij veroordeelden in gevangenissen.

Beleidsnota | 03-07-2019

Inspectiebrief aan de minister t.a.v. vervolgonderzoek afname DNA-celmateriaal bij veroordeelden in PI's

Brief | 03-07-2019

Wederhoor t.a.v. vervolgonderzoek afname DNA-celmateriaal in PI’s

Terugkoppeling van de Inspectie Justitie en Veiligheid op de reactie van betrokkenen inzake het vervolgonderzoek afname ...

Reactie op wederhoor | 03-07-2019

Brief aan Raad van Bestuur GGzE over voortgang aanbevelingen en borging verbetermaatregelen De Woenselse Poort

Op 1 mei 2019 bezochten de Inspectie Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd De Woenselse Poort ...

Brief | 02-07-2019

Toezicht Sociaal Domein - Calamiteitenonderzoek Epe/Hattem

De inspecties hebben een onderzoek uitgevoerd naar de zorg en ondersteuning aan twee volwassenen in de aanloop naar een ...

Rapport | 28-06-2019

Brieven aan de directie van de Politieacademie t.a.v. Jaarbeeld politieonderwijs 2018

Inspectiebrieven gericht aan de directie van de Politieacademie waarin samenvattingen van de bevindingen en de conclusies van de ...

Brief | 24-06-2019

Deelonderzoek Handelen in zedenzaken - Onderzoek politieopleidingen 2018

Dit deelonderzoek is een onderdeel van het bredere onderzoek ‘Politieopleidingen 2018’, en geeft de bevindingen en conclusies ...

Rapport | 24-06-2019

Jaarbeeld politieonderwijs 2018 - Politieonderwijs voor de opsporing

Dit Jaarbeeld Politieonderwijs 2018 geeft de rode draden, conclusies en aanbevelingen weer uit de bevindingen van twaalf ...

Rapport | 24-06-2019