610 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen

Selectie en toewijzing - Plan van aanpak

In 2018 staat het toezicht op de politie van de Inspectie Justitie en Veiligheid in het teken van de opsporing. De Inspectie ...

Plan van aanpak | 11-06-2018

Project Opsporing - Plan van aanpak

In 2018 richt de Inspectie Justitie en Veiligheid haar toezicht op de politie op opsporing. In 2019 en 2020 volgen handhaving en ...

Plan van aanpak | 11-06-2018

Intelligence voor de opsporing - Plan van aanpak

In 2018 staat het toezicht op de politie in het teken van opsporing. Het onderzoeksproject 'Opsporing' van de Inspectie Justitie ...

Plan van aanpak | 11-06-2018

Beleidsreactie rapport Jaarbeeld Politieonderwijs 2017

Beleidsreactie van de minister op het rapport 'Jaarbeeld Politieonderwijs 2017' van de Inspectie Justitie en Veiligheid. De ...

Beleidsnota | 07-06-2018

Deelonderzoeken politieonderwijs 2017

In het brede onderzoek ‘Politieopleidingen 2017’ heeft de Inspectie Justitie en Veiligheid opleidingen aan de Politieacademie ...

Rapport | 07-06-2018

Wederhoor op het Jaarbeeld Politieonderwijs 2017 en verwerking daarvan door de Inspectie JenV

Wederhoorreactie van de Politie en de Politieacademie op het concept Jaarbeeld Politieonderwijs 2017 en de verwerking daarvan ...

Reactie op wederhoor | 07-06-2018

Jaarbeeld Politieonderwijs 2017

Jaarbeeld uit 2017 met de stand van zaken over het politieonderwijs. Inclusief conclusies en aanbevelingen.

Rapport | 07-06-2018

Informatieoverdracht in de asielketen - Plan van aanpak

De Inspecties Justitie en Veiligheid, en Gezondheidszorg en Jeugd stelden in eerder onderzoek vast dat er gebreken zijn in de ...

Plan van aanpak | 07-06-2018

Reactie minister op inspectierapport 'Het arrestantenregime, een wankel evenwicht'

Beleidsreactie van de minster op het rapport 'Het arrestantenregime, een wankel evenwicht' van de Inspectie Justitie en ...

Beleidsnota | 04-06-2018

Het arrestantenregime, een wankel evenwicht - Thematisch onderzoek

In 2014 trad het arrestantenregime in werking. In dit regime verblijven arrestanten voor de duur van maximaal acht weken. Het ...

Rapport | 04-06-2018