666 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen

Beleidsreactie minister op onderzoeken naar de Raad voor de Kinderbescherming

De Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: de inspecties) hebben praktijkonderzoek ...

Beleidsnota | 13-02-2019

De wachtlijst bij de Raad voor de Kinderbescherming

Leiden de maatregelen van de RvdK tot het vergroten van het zicht op de veiligheid van het kind en het beperken van de risico's? ...

Rapport | 13-02-2019

Onderzoek naar de aanpak van bedreiging en stalking door Bekir E. - Plan van Aanpak

De Inspectie brengt met dit onderzoek in kaart hoe de betrokken organisaties hebben gehandeld na de aangiften door Humeyra ...

Plan van aanpak | 07-02-2019

Casusonderzoek in Noord-Brabant - Onderzoek na overlijden van een baby

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid ontvingen in november 2017 een melding van het ...

Rapport | 05-02-2019

Vastgestelde brief toezichttraject William Schikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (WSS)

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid zijn naar aanleiding van zorgen over de kwaliteit ...

Brief | 05-02-2019

Reactie staatssecretaris op inspectierapport 'De opvang van overlastgevende asielzoekers'

Beleidsreactie van de staatssecretaris op het rapport 'De opvang van overlastgevende asielzoekers'.

Beleidsnota | 22-01-2019

De opvang van overlastgevende asielzoekers

Personeel van de twee speciale opvanglocaties waar overlastgevende asielzoekers verblijven, is onvoldoende toegerust voor zijn ...

Rapport | 22-01-2019

Afstemmingsprotocol Openbaar Ministerie & de Inspectie Justitie en Veiligheid

Afspraken tussen de voorzitter van het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie en de Inspecteur-Generaal van ...

Protocol | 14-01-2019

Vakbekwaamheid crisisfunctionarissen - Plan van aanpak (aangepaste versie)

Aangepaste versie van het Plan van aanpak (PvA) van het deelonderzoek Vakbekwaamheid crisisfunctionarissen. Dit onderzoek vindt ...

Plan van aanpak | 27-12-2018

Samenwerking door veiligheidsregio's - Plan van aanpak

Plan van aanpak van het onderzoek 'Samenwerking door veiligheidsregio's'. Dit is een deelonderzoek in het kader van het ...

Plan van aanpak | 27-12-2018

Zie ook